DETAIL REFERENCE

Název zakázky: Oprava fasády budovy Husitská 2, Teplice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Objednatel: Arado, a. s.


Fotografie: