DETAIL REFERENCE

Název zakázky: Stavební úpravy pro požární bezpečnost stavby, rekonstrukce a přístavba evakuačních a komunikačních jader Domova důchodců Dubí
Objednatel: Domov důchodců Dubí


Fotografie: