DETAIL REFERENCE

Název zakázky: Tělocvična s nástavbou
Objednatel: Hotelová škola Teplice


Fotografie: