DETAIL REFERENCE

Název zakázky: Rekonstrukce obytných domů čp. 47 a 48, Mírové nám., Bílina
Objednatel: Město Bílina


Fotografie: