DETAIL REFERENCE

Název zakázky: Oprava fasády a výměna oken
Objednatel: Povodí Ohře, s. p.


Fotografie: