DETAIL REFERENCE

Název zakázky: Povodí Ohře, Povodňový dvůr Teplice – 4. stavba
Objednatel: Povodí Ohře, s. p.


Fotografie: