DETAIL REFERENCE

Název zakázky: Odstranění stavby Sládkova 1237/8
Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení


Fotografie: